Naar content

Buurtpreventie

informatie en gerelateerde links

Veiligheid maken we samen. Samen kunnen we het veiligheidsgevoel vergroten. Veiligheid is niet iets fysieks, maar het is een gevoel. Je kunt jouw huis van top tot teen beveiligen tot en met camera’s, maar als er in de wijk regelmatig wordt ingebroken, doet dat toch iets met jouw gevoel.

Het CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) is het landelijk orgaan dat op allerlei veiligheidsthema’s gespecialiseerd is in preventie op het gebied van veiligheid.

De Thema’s zijn:

  • Veilige woon- en leefomgeving
  • Criminaliteit tegen het bedrijfsleven
  • Veiligheid en zorg
  • Cyberveiligheid
  • Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
  • High Impact Crimes (woninginbraak, geweld, diefstal) etc.

 

Buurtpreventie

Buurtpreventie past het meeste bij het thema Veilige woon- en leefomgeving. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we in een veilige leefomgeving wonen?

Onderstaand thema’s hebben hiermee te maken:

Wil je meer over deze thema’s willen weten klik dan door naar de link:
- Het CCV - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid