Back

Message

Prettig ouder worden in Gerwen begint nu

In goede samenwerking met de WLG, de Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN), Oud is In en Senergiek werden er begin 2022 een drietal avonden georganiseerd en 7 groepsinterviews gehouden, waarbij de behoeften werden geïnventariseerd voor de mogelijkheid van een digitaal platform voor Gerwenaren. Dit resulteerde in een rapport na een onderzoek samengesteld en uitgevoerd door studenten en medewerkers van het Summa College en de Fontys Hogeschool. (Zie rapport). Drie hoofdpunten kwamen als conclusie van het tot nu toe gelopen traject naar voren:

  • het te ontwikkelen digitaal platform moet ván de inwoners van Gerwen zijn, zij moeten het omarmen én onderhouden.
  • Online contact is belangrijk maar zeker ook offline (ICT en fysiek): een ontmoetingsruimte die doorlopend geopend is, zou hierbij passend zijn.
  • Een dorpsondersteuner zou een belangrijke rol kunnen vervullen als verbinder in de sociale contacten.

Tijdens het Avondje CONN j.l. gaf Pieter van Wijk een presentatie over het digitale platform. Klik hier om de opname en de presentatie terug te kijken.

Tijdens de 3 avonden en in de groepsinterviews kwamen veel items aan de orde waar de Gerwense bevolking verder behoefte aan heeft; men vindt dat er nu echt iets moet gebeuren en niet dat het alleen maar het zoveelste onderzoek is.

Afspraak gemeente

De toenmalig wethouder zegde al voor de start van het project toe dat men vanuit de gemeente dit initiatief zou willen ondersteunen.
Er is zojuist een nieuwe wethouder benoemd. Dit is het moment om met hem in gesprek te komen, mede doordat de budgetten nog niet zijn verdeeld. Daarbij is het voor de continuïteit van belang dat de gemeente dit project ook omarmt. Daarbij hoeft dit project niet op zichzelf te staan. Het kan een goed voorbeeld zijn voor andere wijken in Nuenen c.a.. De afspraak met de Gemeente is gemaakt samen met de Dorpsraad Gerwen.

Een werkgroep Digitaal platform Gerwen

De WLG heeft een werkgroep digitaal platform Gerwengeformeerd (8 mensen), die gaan meedenken over de verdere ontwikkeling van een ICT platform voor Gerwen. Vanuit de werkgroep zal verbinding worden gelegd met verenigingen en organisaties in Gerwen.

Behoefte aan een dorpsondersteuner

Het is duidelijk dat het inwonertal van 2000 in Gerwen een dorpsondersteuner rechtvaardigt. In de dorpen Gemert, de Mortel en Elsendorp bestaat reeds een dorpsondersteuner: deze persoon kent ook echt de burgers, kent ook zorgmijders in het dorp en is iemand vanuit het dorp zelf. In de WLG wordt al verbinding gelegd tussen dorpsbewoners. Er wordt voor elk wat wils aan activiteiten aangeboden. Maar het mag wat méér naam hebben! Een dorpsondersteuner kan daarin faciliteren, moet geen zaken overnemen van wat er al gebeurt, maar wel naar behoefte ondersteunen. Zo iemand kan verder de verbinding leggen tussen non-professionele en professionele helpers. In de gesprekken met de gemeente zullen wij het belang van de dorpsondersteuner aankaarten.

Average (0 Votes)

No replies found..